Hướng dẫn cấu hình email theo tên miền trên Android

Hướng dẫn cấu hình sử dụng email trên hệ điều hành Android
Quý khách chọn icon Email:

Cài đặt Mail theo dạng Other:

Điền tên tài khoản và mật khẩu email trên host/server mail mà Quý khách đã tạo, sau đó chọn nút Manual (Thủ công) :

Nhập thông tin username và password email đã tạo và chọn Manual để cài đặt thủ công

Chọn giao thức POP3 hoặc IMAP4. Ở đây, Chúng tôi cấu hình nhận mail theo gia thức IMAP (do IMAP hỗ trợ nhận mail cùng 1 thời điểm trên nhiều thiết bị cùng 1 tài khoản)

Điền vào thông tin máy chủ nhận thư:
- username password tài khoản email
- Máy chủ nhận mail: mail.tenDomain (hoặc IP)
- Cổng nhận mail IMAP: 143
- Kiểu bảo mật: không báo mật (NON-SSL)

Điền vào thông tin máy chủ gửi thư:
- username password tài khoản email
- Máy chủ gửi mail: mail.tenDomain (hoặc IP)
- Cổng gửi mail IMAP: 25
- Kiểu bảo mật: không bảo mật (NON-SSL)

Cấu hình chứng thực tại khoản khi gửi (Quan trọng, vì server mail/host đều yêu cầu phải chứng thực tài khoản)

Điền vào tên người dùng ở box Your name (My Name) để khi gửi đi tên người dùng sẽ hiển thị trên email. Kết thúc cấu hình:

Sau khi cài đặt thành công. Quý khách có thể gửi/nhận email test cho chính mình hoặc đến tài khoản email khác.

Chúc Quý khách cấu hình thành công.

Công Ty Ánh Linh!   

Dịch vụ khác