Dịch vụ nhận đăng ký với Bộ Công Thương

Hệ thống quản lý và giải quyết phản ánh, tranh chấp trực tuyến trong thương mại điện tử được nâng cấp từ hệ thống Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử tại địa chỉ Online.gov.vn (được xây dựng và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01 tháng 7 năm 2013), cung cấp dịch vụ công trực tuyến giúp doanh nghiệp thực hiện thủ tục thông báo và đăng ký cung cấp dịch vụ thương mại điện tử, dịch vụ đánh giá tín nhiệm website TMĐT một cách thuận lợi. Ngoài ra, còn giúp cho người dân, doanh nghiệp có thể gửi phản ánh, khiếu nại trực tuyến về các tranh chấp trong thương mại điện tử. Bên cạnh đó, các thương nhân, tổ chức, cá nhân sở hữu website và ứng dụng TMĐT có thể gửi báo cáo tình hình hoạt động TMĐT trực tuyến.

Đăng Ký Tài Khoản - Khai Báo Thông Tin Thời Gian Khai Báo Chi Phí Khai Báo Lần Đầu Chi Phí Khai Báo Năm Sau 
Dạng cá nhân - Hộ kinh doanh Từ 5 đến 7 ngày 1.000.000đ 500.000đ
Dạng công ty, cơ quan hình chính, hiệp hội, đơn vị Từ 7 đến 14 ngày 1.500.000đ 500.000đ
Thương Nhân: tổng công ty, sàn TMDT Từ 14 đến 30 ngày 4.500.000đ 500.000đ

Dịch vụ khác